สามารถตรวจสอบหนังสือส่งออกจาก สสวท. ได้โดยเลือกปี และ เลขที่หนังสือ จากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหา

เลขที่หนังสือที่ ศธ ลงวันที่ เรื่อง เรียน ผู้ลงนาม หน่วยงานรับผิดชอบ รายชื่อท้ายหนังสือ
**หากข้อมูลไม่ตรงกับหนังสือที่ท่านได้รับโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่